start
o nas
poradnie
pracownie
laboratorium
ogłoszenia
zamówienia publiczne
kontakt
bip efs zporr rpo

Centralne Laboratorium
slidder

Kontakt
Nazwa jednostki Centralne Laboratorium Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
Adres jednostki ul. Lompy 16, 40-038 Katowice
Plan dojazdu Lokalizacja - Mapa dojazdu do laboratorium
Telefon / Fax (32) 255-29-50 (+ fax)
Email laboratorium@zwps.pl
Kierownik jednostki Kierownik Laboratorium - mgr Ilona Kulawik
 
Godziny pracy
Dni pracy poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 16.00
 
Szczegółowe godziny pracy szczegółowe godziny pracy:
Pobieranie krwi: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00
Uwaga! krew na następujące badania: kortyzol, androstendion, wolny testosteron, ACTH, 17-OH progesteron pobiera się od poniedziałku do piątku do godz. 9.00
Przyjmowanie prób krwi: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.30
Przyjmowanie materiałów do Pracowni Diagnostyki Prątka: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 12.00
Pracownia Mykologiczna czynna od poniedziałku do piątku w godz od 10.00 do 13.00
Pracownia Bakteriologiczna czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 10.00
Uwaga! Materiał do badań w kierunku Chlamydia trachomatis u kobiet pobiera się we wtorki od godz. 10.00
Wyniki badań laboratoryjnych wydaje się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00
 
Zakres badań
Załączniki Zakres badań wykonywanych w laboratorium (plik PDF)
Wpis do ewidencji laboratoriów Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych i otrzymało nr 2070

Informacje
Działające w strukturze organizacyjnej Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych Centralne Laboratorium świadczy usługi dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali, oraz dla klientów indywidualnych.

Badania wykonywane są przez specjalistów z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej, w oparciu o nowoczesną aparaturę i zestawy diagnostyczne renomowanych firm, takich jak: Roche Diagnostics, Siemens, Horiba, BectonDickinson i innych. W laboratorium działa nowoczesny Zintegrowany System Zarządzania Laboratorium KS-SOLAB.

Jakość badań gwarantuje uczestnictwo w licznych programach kontroli jakości w diagnostyce laboratoryjnej, najważniejsze z nich:
          Krajowe:
- Powszechny program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi);
- Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii - POLMICRO (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie);
          Międzynarodowe:
- Labquality - Helsinki;
- Institut fur Qualitatssicherung;

15 grudnia 2011 r Pracownia Diagnostyki Prątka Gruźlicy otrzymała status Regionalnego Referencyjnego Laboratorium Prątka dla województwa śląskiego.

Aktualna oferta Centralnego Laboratorium ZWPS obejmuje badania z zakresu:
biochemii, immunochemii, hematologii, analityki ogólnej, mikrobiologii;
serodiagnostyki kiły /odczyny nieswoiste oraz swoiste/;
diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową w tym diagnostyka rzeżączki, zakażeń wywołanych przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis;
diagnostyki mykologicznej;
diagnostyki HIV (testy przesiewowe IV generacji oraz test potwierdzenia - WESTERN BLOT);
diagnostyki prątka gruźlicy i mykobakterioz:
-
diagnostyka w kierunku prątków metodą konwencjonalną (bakterioskopia oraz posiew na podłoża stałe),
-
diagnostyka w kierunku prątków metodą automatyczną - BACTEC MGIT (bakterioskopia oraz posiew na podłoża płynne),
-
określenie lekowrażliwości prątków na chemioterapeutyki przeciwgruźlicze metodą konwencjonalną,
-
określenie lekowrażliwości prątków na 4 podstawowe tuberkulostatyki (SIRE) oraz pirazynamid metodą automatyczną - BACTEC MGIT,
-
diagnostyka z wykorzystaniem metod genetycznych - wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex,
-
test wydzielania interferonu gamma po stymulacji antygenami Mycobacterium tuberculosis compex (QuantiFeron TB).

Galeria
 
Laboratorium_1
 
Laboratorium_2
 
Laboratorium_3
 
Laboratorium_4

© Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, Katowice 2008